Dördüncü Enternasyonal: Biz Kimiz?

Dördüncü Enternasyonal her türlü sömürü, yabancılaşma ve tahakkümden uzak; demokratik, sosyalist ve özyönetimci bir toplum için mücadele eden uluslararası devrimci bir akımdır. Özyönetimci sosyalist bir toplum her türlü özel mülkiyetin kaldırılmasını, burjuva devlet kurumlarıyla kopuşu ve milliyet, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik ya da cinsel yönelime dayalı her türlü baskı ve tahakkümün ortadan kaldırılmasını gerektirir. Amacımız […]

IV. Enternasyonal

Bizimki IV.Enternasyonal. Politik gerileme ve örgütsel dağılma yoluyla ortadan kalkan diğer üçünden sonra, “troçkist” olarak anılan “Dördüncü”sü. IV.Enternasyonal tarihi, kuramsal ve pratik açıdan daha geniş bir temel üzerinde yer alıyor. Enternasyonalimiz, I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan sosyalist solun ve onu takip eden süreçte ortala çıkan demokratiik ve komünist solun doğrudan doğruya devamı ve sürdürücüsü olan […]