Troçki’nin Katli

  Ernest Mandel –   La Gauche, 19 Eylül 1990   Belçikalı olduğunu ve Jacques Mornard ismini taşıdığını iddia ediyordu. Katalan’dı ve adı Ramon Mercader’di, kolunu Stalin yönlendiriyordu.   22 Ağustos 1940 tarihinde, bir buz kırma baltası, 1937’den beri iltica ettiği Meksika’da yaşayan Lev Troçki’nin kafatasını yarıyordu. Katil, polise Jacques Mornard adını taşıdığını ve Belçika […]

Troçki’nin Yaşamı ve Eserleri

  I. Ekim öncesi Troçki (1879-1917)   1879 yılında doğan Troçki’nin asıl ismi Lev Davidoviç Bronştayn’dır. Rusya’daki devrimci hareketle1897 yılında tanıştı. Tutuklandı ve Sibirya’ya sürüldü. Sibirya’da Sosyal Demokrat hareket içinde kısa sürede sivrildi ve Londra’ya, RSDİP (Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi)’in Avrupa’da çıkartılan dergisi Iskra’nın yazı kuruluna çağrıldı. Sürgün yerinden kaçarken kullandığı sahte isim olarak […]

Troçki’nin Düşüncesinin Ana Başlıkları

  I. Sürekli devrim   Troçki, Sürekli Devrim kuramını 1905 devriminin ardından, 1906 yılında hapishanede yazdığı “Sonuçlar ve Olasılıklar” kitabında geliştirmiştir. Yaşamının sonuna kadar da sürekli devrim kuramını savunup Stalinist tahrifata karşı mücadelesinde geliştirdi. Büyükada’da yazdığı “Sürekli Devrim”, ünlü “Rus devriminin üç anlayışı”makalesi ve Çin devrimi üzerine oldukça hacimli yazıları teorisinin gelişimini gözler önüne serer. […]

Günümüzde Devrimci Marksizm ve Troçki

Troçki’nin devrimci Marksizme katkısı elbette ki donuk ve tamamlanmış bir şey olarak düşünülemez. Zaten Marksizmin de bu şekilde algılanması Marksizme, Marksist teoriye verilecek en büyük zararlardan biridir. Marksistler karşılarına çıkan her yeni sorunda olguları yeniden değerlendirmek ve teoriyi yeni gelişme ve ihtiyaçlara göre geliştirmek durumundadırlar. Troçki’nin katkısı Marksistler için vazgeçilemez olsa da aradan geçen altmış […]

Türkçe’de Troçki

  Troçki’nin yaşamı ve düşünceleri üzerine Türkçe’deki derli toplu ve sorunlara bugünden bakıp değerlendiren tek kaynak Ernest Mandel’in Alternatif Olarak Troçki adlı eseridir (Yazın Yayıncılık, 1992). Isaac Deutscher’in üç ciltlik anıtsal Troçki biyografisi de Türkçe’ye çevrilmiştir (Ağaoğlu Yayınevi). Ancak 1969 (Silahlı Sosyalist), 1970 (Silahsız Sosyalist) ve 1974 (Kovulan Sosyalist) yıllarında basılan üç ciltlik eserin maalesef […]

Lev Troçki 1879 – 1940

“Bilinçli yaşamımın kırk üç yılı boyunca bir devrimci olarak kaldım; bunun kırk iki yılında Marksizmin bayrağı altında mücadele ettim. Her şeye yeni baştan başlamam gerekseydi, elbette ki şu ya da bu hatadan sakınmaya çalışırdım, ancak yaşamımın ana ekseni değişmeden kalırdı. Bir proleter devrimci, bir Marksist, bir diyalektik materyalist ve dolayısıyla uzlaşmaz bir ateist olarak öleceğim. […]