MENU

TARİH

Devrimci Engels’in müstesna yaşamı

22 Mart 2018 • GÜNCEL, TARİH • Views: 392

  Emre Tansu Keten    20. yüzyılda dünya nüfusunun üçte birini (şöyle ya da böyle) etkilemiş Marksizmin kurucuları Marx ve Engels üzerine yazılmış birçok biyografi var. Ancak bu eserlere genel olarak bakıldığında ikili bir eğilimle karşılaşıyoruz. Marksistler

Devamını Oku...

Rus Devrimi, Kadınların Kurtuluşu ve Gündelik Hayat

19 Mart 2018 • FEMİNİZM, GENEL, GÜNCEL, GÜNDEM, TARİH • Views: 528

    Josette Trat –   Başlıca Bolşevik yöneticiler, Marx ve Engels’in özel mülkiyetin ve kadınların ezilişinin aktarım alanı olarak “burjuva” ailesi hakkındaki tezlerini okumuştu veya en azından bunlardan haberdardı. Dolayısıyla 1917 devriminin ardından

Devamını Oku...

Nükleer Kıyamet ve Negatif Ütopya: Günther Anders’in Apokaliptik Marksizmi

30 Aralık 2017 • EKOSOSYALİZM, GÜNCEL, GÜNDEM, TARİH, TEORİ • Views: 2303

  İnsanın, nükleer kıyamet çağında uyması gereken emir şudur: “Korkak olma, korkma cesaretini göster. Korkutma cesaretini de göster. Komşularına seninkine eşit bir korku ilet”.   U. Uraz AYDIN –   Telefonun kulak tırmalayıcı sesi, profesörü dalmış

Devamını Oku...

Filistin Mücadelesinin 50 Yılı: Eleştirel Bir Analiz

24 Aralık 2017 • ENTERNASYONAL, GÜNCEL, GÜNDEM, TARİH • Views: 915

  Gilbert Achcar –   2017 ve 2018’de bir dizi yıldönümü gerçekleşti ve gerçekleşecek. Haziran 1967 savaşının 50. yıldönümünden 1948’de İsrail’in kuruluşu ve Nakba’nın (Felaket) 70. yıldönümüne, 1917 Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıldönümünden 1947

Devamını Oku...

Victor Serge ile Sosyalizmi Yeniden Düşünmek

17 Kasım 2017 • GÜNDEM, TARİH • Views: 1063

  Susan Weissman –   Dünya çapında devrimci marksistlerin, liberterlerin ve anarşistlerin bilincinin gelişimi üzerinde Victor Serge’in kayda değer bir etkisi olmuştur. Troçkist hareketle ilişkisi bir hayli netameli olmakla birlikte kendi zamanının en ünlü

Devamını Oku...

Geçmiş Zamanın Bir Kahramanı

13 Kasım 2017 • GÜNDEM, TARİH • Views: 1137

  Salih Öztürk –   Doğal olarak devrimcilerin ezici çoğunluğunun ciltler dolusu kitabı yoktur. Tarih isimsiz kahramanlarla, sadece işini iyi yapanlarla doludur. Herkes teorisyen olmak zorunda değildir ve zaten “teorisyen”lerle dolu bir parti de hiçbir işe yaramaz.

Devamını Oku...

Ekim: Aşağıdakilerin Devrimci Hikâyesi

10 Kasım 2017 • GÜNDEM, TARİH • Views: 504

Mieville’nin Ekim’i, 1917’nin devrimlerini “büyük isimler” üzerinden anlatan sağ tarihçiliğin de, resmi Sovyet tarihçiliğinin de aksine, aşağıdakilerin, tek tek proleterlerin, köylülerin, askerlerin hikâyesi olarak anlatıyor. Edebiyatçılığının etkisiyle, siyasi

Devamını Oku...

Ekim Devriminin Tarihsel Anlamı ve Kapsamı

08 Kasım 2017 • GÜNDEM, MANDEL, TARİH • Views: 887

Rus proletaryası marksist teorinin önemli bir meselesini pratiğe geçirebilmiştir: eski burjuva devleti aygıtının parçalanması, onun yerine isçi, asker ve köylü konseylerine dayalı yeni tipte bir devletin konulması. Fransız devriminin eserini diktatörlüğe ve Napolyon savaşlarına

Devamını Oku...

Kızıl ve Kara Yıldızlarımız: Rus Devrimi*

07 Kasım 2017 • GÜNDEM, TARİH, TEORİ • Views: 2097

Bugün geçmiş yüzyılın devrimlerinin trajik bilançosu bizleri başka türlü düşünmeye zorluyor, sosyalizme bir gün insanî simasını geri vermeyi umut edebilmek için. Antibürokratik devrimci örgütler inşa etmek devrimleri her türden otoriter sapmaya karşı korumanın

Devamını Oku...

Yüzüncü yılında Ekim Devrimi tartışmaları (1): Darbe mi, devrim mi?

29 Ekim 2017 • GÜNDEM, TARİH • Views: 1097

  Emre Tansu Keten   Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılı, gerek ilk defa yayımlanan kitaplar, gerek düzenlenen sempozyumlar, gerekse dergilerin özel sayılarıyla zengin bir içerik üretimine vesile oldu. Ortaya çıkan bu üretimin tamamını yakından takip etmek çok zor olsa da,

Devamını Oku...