Çin Kültür Devriminin Çifte Doğası

Livio Maitan Çin Kültür Devriminin, altmışlı yıllar boyunca radikalleşen kuşaklar üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Birçoğu bu devrimi idealleştirerek, SBKP’nin 20. kongresinin resmî açıklamalarının ardından Sovyetler Birliği’nin artık oynayamayacağı “Sosyalizm modeli” rolünü ona atfetmişti. Çin’de gerçekleşen bu olaylara dair Marksist bir analiz sunabilmek amacıyla Livio Maitan binlerce resmi Çin belgesini tarayarak, bunların eleştirel bir okumasını […]

Modern Uygarlığın Romantik ve Marksist Eleştirisi

    Michael LOWY –   Sanayi Devrimi tarafından yaratılan modern burjuva toplumu ve kapitalist uygarlığa dönük ilk eleştiriler –Marx’tan yarım yüzyıl kadar önce– Romantik şair ve yazarlardan gelmişti. Romantik anti-kapitalizm on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında doğdu ancak bugüne değin modern kültürün asli bir bileşeni olmaktan geri durmadı. Sanat ve edebiyatta sıklıkla Romantik Hareket olarak […]

Nükleer Kıyamet ve Negatif Ütopya: Günther Anders’in Apokaliptik Marksizmi

  İnsanın, nükleer kıyamet çağında uyması gereken emir şudur: “Korkak olma, korkma cesaretini göster. Korkutma cesaretini de göster. Komşularına seninkine eşit bir korku ilet”.   U. Uraz AYDIN –   Telefonun kulak tırmalayıcı sesi, profesörü dalmış olduğu okumadan, derin bir uykudan uyandırırcasına kopardı. İdarî işler enstitüde geçirdiği vaktin önemli bir kısmını işgal ediyordu ve ofisinde […]

Kızıl ve Kara Yıldızlarımız: Rus Devrimi*

Bugün geçmiş yüzyılın devrimlerinin trajik bilançosu bizleri başka türlü düşünmeye zorluyor, sosyalizme bir gün insanî simasını geri vermeyi umut edebilmek için. Antibürokratik devrimci örgütler inşa etmek devrimleri her türden otoriter sapmaya karşı korumanın güvencelerinden biridir. Ama yegâne güvence bu değildir. Çünkü işçi hareketinin kendini donattığı örgütlerin ötesinde bunların devrim içindeki yerleri ve işlevleri hakkında da […]

Marksizm, Özgürlükçü Sosyalizm ve Ekim Devrimi

  Uraz Aydın   Ekim İhtilali’ni hatırlamanın bugün için ikili bir işlevi vardır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca her türden sosyalist akımın vazgeçilmez referansı olan Ekim İhtilali’nin 21. yüzyılın toplumsal mücadelelerine damgasını vuran Alternatif Küreselleşme hareketi için esas başvuru kaynağını oluşturmadığı aşikâr. Ne var ki isçi hareketinin deneyimlerinin unutulmaya yüz tutmasıyla birlikte sınıf hafızasının körelmesi, hem her […]

Siyasal Bir Silah Olarak “Terör”

  Masis Kürkçügil –   13 Mart 2016’da Ankara’da TAK tarafından üstlenilen canlı bomba eylemi Kürt ulusal hareketinin ana merkezi olarak kabul edilen PKK’nin siyasetinin yeniden yorumlanması için mihenk taşı olmasa da, yazılı çizili, önünde bol miktarda “demokratik” ibaresi bulunan güzellemelerin yanı sıra mutlaka dikkatle ele alınması gereken bir husustur.   Daha önceki, Şubat ayında […]

İhtiyatlı Hazlar Tekkesi

  Bahadır Nurol –   Dünya Bankası raporlarına göre günümüzde 3 milyardan fazla sayıda insan bir işe sahip.  Bu sayının 2 milyara yakını belli bir ücret veya aylık karşılığında geçimini sağlıyor. Yaklaşık 1,5 milyar kişi ise tarım sektöründe, küçük aile işletmelerinde ya da geçici ve mevsimlik işlerle hayata tutunuyor. Bu kesimlerin dışında kalan 200 milyon […]

Yeni Orta Sınıf Tezleri ve Gezi Direnişi

  Bahadır Nurol –   Giriş   “60’lı yıllarda nasıl bir insan olduğumu hatırlıyorsunuz. O zamanlar okullarda, üniversitelerde yüzlerce toplantı düzenlemiştim. Rektörler, müdürler benim adımı duyunca tir tir titrerlerdi. ABD’nin bir sürü eyaletinde oturmam yasaklanmıştı, evde çocuklarla ana babaları arasında sayısız şiddetli tartışmanın konusu idim. 70’li yıllarda sakalımı kestim, kimse beni sokakta tanımaz oldu. Bugün […]

Lenin Haklı mıydı?

  François Vercammen –   Rus Devrimi üzerine herhangi bir tartışma, eninde sonunda Lenin’in devrimci parti anlayışına uyacaktır.   Her türden karşı devrimci, sosyalist devrimi bir hükümet darbesi olarak algılar. Bu gibiler, sosyal dönüşümü savuşturmak için de devrimci kişilikleri kötülemek ihtiyacı duymaktadırlar.   Kapitalizmin bütün radikal eleştirilerinin er ya da geç Marks’a döndüğü şu noktada, […]

Devrimin Güncelliğini Muhafaza Etmek – Devrimci Strateji ve Siyasal Özne-IV

  Mutlucan Şahan –   Çok uzun süreden beri toplumsal muhalefetin hayli cılız olduğu, neoliberalizmin köpeksiz köyde değneksiz gezercesine arzı endam ettiği Türkiye’de tarihin zulasından birdenbire isyan çıkıverdi. Geçtiğimiz haziran ayında sadece gündelik yaşamın ve sıradan insanların değil, kendi belirli günler ve haftalar takvimine sıkışmış Türkiye solunun rutini de bozuldu. Ciddiye alınabilir bir toplumsal tabandan […]