“Fikri bir berraklığa ve somut talepler etrafında daha fazla mücadeleye ihtiyacımız var..” – Aykut Kılıç ile Röportaj

Üniversiteler geçtiğimiz dönem hareketli bir süreç yaşadı. Yeni YÖK Yasa Tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan tartışmalar, İTÜ’de araştırma görevlilerinin eylemleri ve ODTÜ süreci yoğun bir gündem oluşturdu. Biz de İTÜ Asistan Dayanışması’ndan Aykut Kılıç’la başta İTÜ’deki gelişmeler olmak üzere üniversite muhalefetinin durumu, açmazları ve imkânları üzerine sohbet ettik.   İTÜ’de asistanların işten çıkarılmasına karşı gelişen muhalefet […]

YÖK mü bunun çaresi?

Üniversiteleri piyasalaştırma ve üniversite çalışanlarını güvencesizleştirme projesi çerçevesinde işten atılan İTÜ asistanlarının işe iadesi,  yüksek lisans ve doktorayı tamamlamada azami süre uygulamasının durdurulması ve 33/a kadrosuna geçişlere keyfi biçimde karar veren ve keyfi biçimlerde oluşturulan değerlendirme kurullarının kaldırılması için 31 Ocak 2013 tarihinde YÖK önünde eylem düzenlenecek. İTÜ Asistan Dayanışması’nın eylem çağrısı şöyle:   İTÜ’den 31 Ocak Ankara-YÖK […]

Erdoğan’ın ODTÜ Seferi

Muasır medeniyetler seviyesine hızla yükselmekte olan Türkiye, ustalık döneminde AKP ile uzayı fethediyor ve uzaya karşı olan bir grup genç, füzeyi protesto için ODTÜ’de olaylar çıkartıyor!Yandaş medyanın temsilcilerinden ATV, ODTÜ de 18 Aralık’ta gerçekleşen direnişi böyle adlandırdı. Ana akım medyanın öbür müdavimleri de pek farklı bir tutum içerisinde değillerdi. Çoğu haber, füze fırlatma butonuna basan […]

Yusuf Devran İstifa!

Eğitim- Sen, Marmara Ünivesitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran’ın hedef gösterme, öğrenciler arasında ayrımcılık yapma, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma gibi uygulamalarının daha önce de yaşandığını söyledi ve Devran’ın görevden alınmasını talep etti. Toplantıya katılan öğretim üyeleri, MÜ’deki tüm bölümlerde benzer sıkıntılar yaşandığını söyledi. bianet’e konuşan MÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Genel Sosyoloji ve […]

“Allah kimseyi hem okuyup hem de çalıştırmasın”*: Öğrenciler ve “iş kazaları”

Foti Benlisoy Türkiye’de “iş kazaları” denen cinayetlerin neredeyse bir katliam, bir “sınıf kırımı” düzeyinde olduğu hemen hepimizin bildiği acı bir gerçek. Dolayısıyla 21 yaşındaki Abdullah İnce adlı bir genç işçinin böyle bir “kazada” katledilmesi “yeni” bir şey değil belki. Ancak İnce’nin kısa yaşamındaki bir detay onun öldürülmesine başka bir boyut da katıyor. İnce, Niğde Üniversitesi […]

Üniversitenin ‘Tutuklu’ Mücadelesi: Özgürlük Nerede Başlar?

Selin Pelek – Siyasi yelpazenin çeşitli yerlerinde konumlanan ama bir ortak nokta olarak az ya da çok sisteme muhalif olan zevatın elleri kelepçeli görüntüleri nisyan ile malullüğümüze meydan okurcasına gündemimizde yer etmeye devam ediyor. Özellikle ‘teröre karşı kararlı mücadele’ kapsamında cezaevlerine gönderilen öğrencilerin sayısı ahalinin ve medyanın vurdumduymazlık duvarını yıkmayı başarmış görünüyor. Bu göreli farkındalığın […]

Üniversitenin Krizi ve Öğrenci Hareketi

Mutlucan Şahan – Dünyanın farklı bölgelerinde öğrencilerin, gençlerin yükselttiği ortak bir haykırış bugünlerde efkâr-ı umumiyenin ses duvarını aşarak haber bültenlerinde, gazete sayfalarında yer buluyor. Herkesin kendi meşrebince gündemine taşıdığı bu konuyu biz de belli başlı örneklerden yola çıkarak mütevazı bir dosya kapsamında ele almaya çalıştık. Eğitim sistemine yönelik neoliberal reformlara karşı Bangladeş’ten, Almanya’ya, Zimbabwe’den Kanada’ya, […]

Starbucks Karşı-işgali ve Öğrenci Muhalefeti

Foti Benlisoy – Son yirmi yılda yükseköğretimin yeniden yapılandığı, üniversitenin neoliberal “reformlar” vasıtasıyla köklü bir değişime uğradığı hemen herkesin ortak kabulü. Ancak neoliberalizmi sadece bir iktisat siyaseti olarak değil, farklı öznellikler üreten bir toplumsal pratikler bütünü olarak ele almak gerekiyor. Yükseköğretimin neoliberal yeniden yapılandırılması süreci, her şeyden önce öğrenciliğin nasıl anlaşıldığı, nasıl yaşandığı ve nasıl […]

Boğaziçi’ndeki İşgal Gastesi yazıyor…

Üniversitesi’nde Starbucks şubesi açılmasını protesto eden öğrenciler birkaç hafta önce başlattıkları eylemliliklerini işgalle sürdüyorlar. Güney Kampüs’teki Starbucks’ta kolektif bir yaşam örgütleyen öğrenciler, üniversitelerindeki ortak alanların özel şirketlerce değil üniversite bileşenlerince tasarlanmasını istiyorlar. Herkesin ucuz yemeğe ulaşabilmesini savunan işgalci öğrenciler, üniversitelerinin öğrencilerin alışverişe çıktığı pazara dönüşmesine karşı başlattıkları eyleme ilk olarak şu metinle çağrı yapmışlardı: “Akbank, […]

Özgür Üniversite “Özgürce” Özgür Sevgi Göral’ın İşine Son Verdi!

Köstebek Üniversite – İki yıl boyunca sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kadrolu olmaya hak kazanan Özgür Sevgi Göral, “Kürt sorunu”nun tartışıldığı bir bir televizyon programına katıldıktan sonra üniversite yönetimi tarafından işine son verildi.  Üniversite, sınava giren diğer adayları tekrar değerlendirme ihtiyacı, -yasal bir hak olmasına rağmen- öğretim üyelerinin siyaset yapamayacağı, Özgür Sevgi Göral’ın […]