Fiyat Listesi ve Kitap Satış Noktaları

  Yazın Yayıncılık kitaplarını; Kuloğlu Mah. Kocaağa Sok. No:1/2 Beyoğlu/İstanbul adresindeki büromuzdan Semerkant Kitabevi’nden (Süslü Saksı Sok. No:5 Beyoğlu) İdefix, Emek Kitap ve Kitapyurdu kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.   Güncel fiyat listemiz için: Yazın Yayıncılık 2015 Fiyat Listesi    

Yazın Yayıncılık 35. İstanbul Kitap Fuarı’nda

  Yazın Yayıncılık 35. İstanbul Kitap Fuarı’nda 4. Salon 4224 numaralı standda olacak. Kitaplarımızı standımızdan fuar süresince %30 indirimle temin edebilirsiniz.   Kitaplar ve fiyatları için: Yazın Yayıncılık 2016 Fiyat Listesi      

Marksist İktisat Teorisi – Michel Husson

  “Güncel krizin temel meselelerinden biri, modern bir antikapitalizmin gerek kuramsal, gerek siyasi açıdan yeniden inşasıdır. Bu krizin kapitalizmin bizatihi temelleriyle ilgili olduğunu ve kapitalizmin, bu sistemin temel toplumsal ilişkileri yeniden tartışma konusu yapılmaksızın içinden çıkılamayacak bir çıkmazda olduğunu göstermek söz konusudur. Mevcut konjonktürde, bu acil ve öncelikli bir görev halini almıştır. Krizle birlikte, bir […]

Althusser’e Karşı Marks İçin – Ernest Mandel / Michael Löwy / Daniel Bensaid

  “Okuyacağınız denemelerin yazarlarının göstermek istedikleri tam da Althusser’in aşılması gerektiği ve bunun varoluşçu ya da bilimsel tüm çabaya düşman bir Marksizmin tuzağına düşmeden yapılabileceği. Yazarların savundukları bakış açıları her zaman tıpatıp aynı değil, ama girişimdeki derin birlik, çağımıza uyum sağlamış bir devrimci Marksizmin kendini kabul ettirmesi için müzadele etme ortak iradesinde yatıyor. Bunun için […]

Tarih ve Siyaset Sarkacında – Masis Kürkçügil

Otuz yıllık bir dönemde, siyasetten hareketle tarihe yönelen tartışmaların ürünü olan bu derlemede yer alan Cumhuriyet ve Sosyalizm, Altmışlarda Sosyalist Hareketin oluşumu, Ermeni Meselesi, Milli Mücadele vb. gibi yazılar, esas olarak bugüne bir geçmiş ve gelecek arayışının ürünü olarak özetlenebilir. Dolayısıyla bunlar; bitmiş, tükenmiş, hallolmuş, öğrenilmiş bir tarihe ilişkin olmayıp, yeniden ve yeniden gündeme gelen, […]

Marksizme Giriş – Ernest Mandel

Türkçeye Çeviren Orhan Dilber-Şadi Ozansu-Bülent Tanatar Dördüncü Baskı 1999, 202 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Sınıf Eşitsizliği ve Tarih Boyunca Sınıf Mücadeleleri 2. Toplumsal Eşitsizliğin İktisadi Kaynakları 3. Devlet: Sınıf Egemenliğinin Aracı 4. Küçük Meta Üretiminden Kapitalist Üretim Tarzına 5. Kapitalist Ekonomi 6. Tekeller Kapitalizmi 7. Dünya Emperyalist Sistemi 8. Modern İşçi Hareketinin Kökenleri 9. Reformlar ve […]

Yazın Yayıncılık 34. İstanbul Kitap Fuarı’nda

  Yazın Yayıncılık 34. İstanbul Kitap Fuarı’nda 4. Salon 4101 numaralı standda olacak. Kitaplarımızı standımızdan fuar süresince %30 indirimle temin edebilirsiniz.   Kitaplar ve fiyatları için: Yazın Yayıncılık 2015 Fiyat Listesi    

Yazın Yayıncılık 33. İstanbul Kitap Fuarı’nda

    Yazın Yayıncılık 33. İstanbul Kitap Fuarı’nda 4. Salon 228 numaralı standda olacak. Kitaplarımızı standımızdan fuar süresince %30 indirimle temin edebilirsiniz.   Kitaplar ve fiyatları için: Yazın Yayıncılık 2014 Fiyat Listesi

Marksizmin Tarihteki Yeri – Ernest Mandel

İnceleme ve Araştırma Defterleri Türkçeye Çeviren Masis Kürkçügil Temmuz 1996, 96 Sayfa İÇİNDEKİLER 1. Genel Tarihsel Bağlam 2. Marksizmin Temel Özellikleri 3. Toplumsal Bilimlerin Marksizm Tarafından Dönüştürülmesi 4. Ütopik Sosyalizmin Aşılması 5. Devrimci Eylem ve Örgütlenmenin Proleter Dönüşümü 6. Gerçek İşçi hareketi ile Bilimsel Sosyalizmin Kaynaşması 7. Marks ve Engels’in Kişisel Yolculuğu 8. Dünyada Marksizmin […]

Devrimden Devrime Bolivya – Masis Kürkçügil

Devrimden Devrime Bolivya’da özellikle elli yıllık bir dönemde siyasal ve toplumsal aktörlerin hikâyesini özetlemeye, henüz tamamlanmaktan uzak olan bir sürecin ortasında mümkün mertebe gündelik gerçekliğin ardındaki gelişmeleri, bir başka deyişle basit insanların gündelik hayatlarındaki değişimlerden hareketle tarihin nasıl şekillendiğine dikkat çekiliyor.