“RiMaflow Yaşayacak! Massimo Serbest Bırakılsın!”

IV. Enternasyonal’e bağlı İtalyan örgütü Communia Network’ün de dahil olduğu RiMaflow kooperatifi devlet baskısıyla karşı karşıya ve temsilcisi Massimo Lettieri haziran ayından beri tutuklu. RiMaflow’un çağrısını kısaltarak aktarıyoruz.

RiMaflow 330 kişinin işten çıkarılması sonucu terk edilen bir fabrikaya 6 yıla yakın bir zaman önce el koyulup işletilmesiyle piyasa dışı bir toplumsal ve dayanışmacı ekonomi ağını örme girişiminin önemli bir parçasını oluşturur. Kooperatifi, zanaatkar atölyeleri, kültürel faaliyetleri ve hiç yoktan yarattığı 120 iş imkanıyla RiMaflow Milano’nun Güney-Batısında bulunan banliyölerin daha insani ve dayanışmacı bir kimlik kazanmasına katkıda bulunmuş ve son derece önemli bir işçi özyönetimi deneyimi sağlamıştır.

Devlet, kooperatifin duvar kâğıdı geri dönüşümü faaliyetlerinden (ki bu iş hacminin yalnızca %3,6’sını teşkil etmektedir) yola çıkarak RiMaflow’u atıkların yasadışı işlenmesinde yer alan bir şebekenin parçası olmakla suçlamaktadır. RiMaflow emekçilerinin toplumsal ve etik değerleri göz önünde tutulduğunda bu ona karşı yapılacak en abes ve çelişkili suçlamadır. Atıkların geri dönüşümü için gerekli makineler konusunda RiMaflow’un birlikte çalışmak durumunda kaldığı kimi işletmelerin yasadışı işlere karışmış olması herhangi bir şekilde kooperatifin ve Massimo’nun böylesine utanç verici faaliyetlerde yer aldığı anlamına gelmez. Ve bunu kanıtlayacağız!

Fakat bu sırada kooperatifin tüm varlıklarını el konulmuş ve hesaplarının dondurulmuş olması ücretleri, vergileri ve faturaları ödemesini imkânsız kılarak düzenli faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir. Ve uzun vadede bunun dramatik sonuçları olacaktır.

Bu adaletsiz ve tahammül edilemez duruma karşı, her türden seferberliği içerecek bir direniş kampanyasına çağrı yapıyoruz. Hangi tarafta olduğumuzu gösterme zamanıdır!

Cooperativa RiMaflow
Associazione Occupy Maflow Fuorimercato, autogestione in movimento

www.rimaflow.it www.fuorimercato.com