Tekrar yayındayız..

Browsing category

IV. ENTERNASYONAL

3 posts
BENSAÏDTEORİ

Komünizmin Güçleri

Daniel Bensaid – “Toplumsal reformun kıtada gösterdiği ilerlemeler” üzerine 1843 tarihli bir makalede (yirmi yaşını daha yeni doldurmuş) genç Engels komünizmi “modern uygarlığın genel koşullarından kaçınılmaz olarak çıkarılması gereken zorunlu bir sonuç” olarak görür. Kısaca, işçilerin “İhtilal-i Kebirin capcanlı kaynaklarına ve incelemesine geri…
Read more
BENSAÏDTARİH

Che: Yüzyılın Bir Evladının Trajedisi

Daniel Bensaid – (Dördüncü Enternasyonal’in Brioude’da (Fransa) organize ettiği Uluslararası Gençlik Kampı’nda 1997 Temmuz ayında düzenlenen Che ve Latin Amerika üzerine bir gecede yapılan konuşma.) Sizler bu geceyi ölümünün…
TROÇKİ

Troçki'nin Yaşamı ve Eserleri

I. Ekim öncesi Troçki (1879-1917) 1879 yılında doğan Troçki’nin asıl ismi Lev Davidoviç Bronştayn’dır. Rusya’daki devrimci hareketle1897 yılında tanıştı. Tutuklandı ve Sibirya’ya sürüldü. Sibirya’da Sosyal Demokrat hareket içinde…
TROÇKİ

Troçki'nin Düşüncesinin Ana Başlıkları

I. Sürekli devrim Troçki, Sürekli Devrim kuramını 1905 devriminin ardından, 1906 yılında hapishanede yazdığı “Sonuçlar ve Olasılıklar” kitabında geliştirmiştir. Yaşamının sonuna kadar da sürekli devrim kuramını savunup Stalinist tahrifata karşı mücadelesinde geliştirdi. Büyükada’da yazdığı “Sürekli Devrim”, ünlü “Rus devriminin üç…
Read more
TROÇKİ

Günümüzde Devrimci Marksizm ve Troçki

Troçki’nin devrimci Marksizme katkısı elbette ki donuk ve tamamlanmış bir şey olarak düşünülemez. Zaten Marksizmin de bu şekilde algılanması Marksizme, Marksist teoriye verilecek en büyük zararlardan biridir. Marksistler karşılarına çıkan her yeni…
BENSAÏD

Daniel Bensaid Porto Allegre'de anıldı

Dünya Sosyal Forumu’nun onuncu yılının başlangıcı için, 24-28 Şubat 2010 tarihlerinde uluslararası bir seminer yapıldı. 28 Ocak’ta, bu seminer sırasında, Dainel Bensaid’in anısına yapılan bir toplantı, orada bulunan yüzlerce militanın hüzünlerini paylaşmalarına ve Daniel’in teorik planda olduğu gibi siyasal partikte de katkılarını…
Read more
MANDEL

Marksizmin Sürekliliğinde Bir Halka

Masis Kürkçügil 21 Temmuz 1995 günü, yetmiş iki yaşında bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden IV. Enternasyonal Birleşik Sekreterliği üyesi Ernest Mandel’in anısına 24 Temmuz’da Ankara’da, 27 Temmuz’da İstanbul’da, Birleşik…
HAKKINDA

Dördüncü Enternasyonal: Biz Kimiz?

Dördüncü Enternasyonal her türlü sömürü, yabancılaşma ve tahakkümden uzak; demokratik, sosyalist ve özyönetimci bir toplum için mücadele eden uluslararası devrimci bir akımdır. Özyönetimci sosyalist bir toplum her türlü özel mülkiyetin…
HAKKINDA

IV. Enternasyonal

Bizimki IV.Enternasyonal. Politik gerileme ve örgütsel dağılma yoluyla ortadan kalkan diğer üçünden sonra, “troçkist” olarak anılan “Dördüncü”sü. IV.Enternasyonal tarihi, kuramsal ve pratik açıdan daha geniş bir temel üzerinde yer alıyor. Enternasyonalimiz, I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan sosyalist solun ve onu takip eden süreçte ortala…
Read more