Tekrar yayındayız..

Browsing category

TARİH

55 posts
TARİH

Bellekteki Boşluk ve 12 Eylül

Masis Kürkçügil – Yakında otuzuncu yılını dolduracak olan 12 Eylül’e ilişkin kitaplar, programlar, tartışmalar belki de şimdiden tezgâhlara sürülmüştür.  Daha dün 68’in kırkıncı yılı anıldı, mülakatlar yapıldı, kitaplar basıldı. Sonra herkes köşesine çekildi. Anmalar, polemikler arşivlerde zararsız tartışmalar klasörlerinde yerlerini aldılar.
Read more
TARİH

Talat Paşa’yı Anlamak mı?

Foti Benlisoy – Solun milliyetçi-ulusalcı  bir dili benimsemesi Gelecek dergisinde defalarca eleştirildi ve siyasete soldan bir müdahalenin gelişmesini engelleyecek bir siyaset algısı olarak tekrar tekrar yerildi. Bu eleştirilere göre, ulusalcı bir dilin…
TARİH

Daniel Bensaïd’i Andık...

Yeni yılın ilk günlerinde kaybettiğimiz yoldaşımız Daniel Bensaïd’i 26 Ocak günü  İstanbul’da düzenlediğimiz bir buluşmayla andık. Sosyalist Demokrasi için Yeniyol’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Daniel’in, tabir yerindeyse, “komünizmin içine doğduğunu” ifade eden Masis Kürkçügil, Toulouse’un işçi mahallelerindeki mütevazı aile meyhanesinden…
Read more
TARİH

Hayatın Kıyısından Tarihe Sıçrayanların Hikâyesi

Masis Kürkçügil – Meline Manuşyan’ın büyük bir sadelik, coşku, aşk ve sadakatle donanmış, Misak Manuşyan’ın hayatı hakkında temel kaynak olan “Manuşyan” kitabı türkçede yayımlanırken, herhangi bir yıldönümü, anma, tartışma yokken…
TARİH

Sol, Kemalizm ve Ufuk Uras'ın '3M'si

Foti Benlisoy – Ufuk Uras’ın kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı’nda Sol, Toktamış Ateş’in yönetiminde Altın Kitaplar’ca yayımlanan ‘Kurtuluş Savaşı Kütüphanesi’ adlı dizi kapsamında çıkmış bir kitap. Esas olarak bir el kitabı niteliğinde. Yani, Yeşil Ordu’dan Halk İştirakiyun Fırkası’na Milli Mücadele dönemindeki sol hareketlerin tarihsel seyrini…
Read more
TARİH

Ekim Devrimi’nin 92. Yılı: Ekim ve Muhtelif Galat-ı Meşhur

Foti Benlisoy – Ekim Devrimi bir dizi yaygın yanlış anlaşılmanın kurbanı olagelmiştir. Şüphesiz bunlardan en masumu takvimle ilgili olandır. Kışlık Saray’ın ele geçirilişi, o dönemde kullanılan Jülyen takvimi Ekim ayını gösterse de bugün…
TARİH

Rus Marksizminin Tarihi Üzerine Notlar

Michael Löwy – Rus marksizmi uluslararası işçi hareketinin en büyük düşünürlerinden ikisini yaratmıştır: Lenin ve Troçki. Paradoksal biçimde, bu ikisinin ideolojik hegemonyası Rusya’da gerçek anlamda çok kısa bir dönem etkin olmuştur: 1917’den 1923’e. Bu ara dönemin öncesinde ve sonrasında, Rus marksizmi ortak çekim merkezi vülger maddecilik ve kaderci…
Read more