Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

54 posts
TEORİ

Sosyal Forumlar ve Asosyal Özneler - Devrimci Strateji ve Siyasal Özne-III

Mutlucan Şahan – Geride bıraktığımız mart ayının sonunda Tunus’ta Sosyal Forum toplandı. Ancak konuyla alakadar olanlar tarafından sınırlı ölçüde izlenebilen bu buluşma 2000’li yılların ilk yarısında sosyal forumların toplumsal muhalefet çevrelerinde yarattığı heyecanın bir hayli uzağındaydı. Dünya Sosyal Forumu’nun dinamizmini…
Read more
TEORİ

Sisifos ve Köstebek - Devrimci Strateji ve Siyasal Özne-I

Mutlucan Şahan – Teşbihte hata olmayacağı inancından olsa gerek, netameli konularda metaforlara sıkça başvurulur. Korint Kralı’yken Zeus’un gazabına uğrayarak, tepeye ulaşır ulaşmaz yine aşağıya yuvarlanacak bir kayayı sonsuza kadar yamaç yukarı sürüklemeye mahkum edilmiş mitoloji kahramanı Sisifos da mücadelenin öznesi meselesinde kimi…
Read more
TEORİ

Antonio Gramsci'nin Güncelliği

Francois Dietrich – 1937’de ölmüştü Antonio Gramsci. İtalyan KP’sinin kurucularından, Ordine Nuovo gazetesini çıkartmış, 1921’de Torino’daki özyönetimci fabrika komiteleri hareketine katılmış, “Hapishane…
TEORİ

Hegemonya ve Birleşik Cephe

Daniel Bensaid – 1970’li yıllarda hegemonya kavramı, “avrokomünist” partilerce proleterya diktatörlüğünün ciddi bir tartışma yapılmaksızın terk edilebilmesi açısından teorik bir bahane olarak iş gördü. Buna karşın, o dönemde…
TEORİ

Ezilenlerin Şiddeti ve Devrimci Marksizm

Uraz Aydın – Devrimcilerin şiddetle ilişkisi burjuva ideologlarının her daim iştahla sarıldığı meselelerden biri olagelmiştir. Bu, onlar için sosyalist devrim tasarımının esasında ne denli otoriter bir yönelim olduğunun ispatı için vazgeçilmez ve sık sık ısıtılarak kamuoyuna sunulan bir argümandır. Hükümet yetkililerine yumurta atan solcu…
Read more
TEORİ

Sol içi şiddeti aşmak ve sosyalist demokrasi

Emre Tansu Keten – 30 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde, Halk Cephesi’nin, Nurtepe’nin bir bölümünü oluşturan ve kendilerince Çayan Mahallesi olarak anılan bölgede, Selahattin Demirtaş için propaganda yapılmasını…
TEORİ

Mağduriyet Tahakkümü

Bahadır Nurol – Güncel Mağduriyet Tezleri Açlıktan ölmemek için son çare dahi olsa “yamyamlık” mazur görülebilir mi? And Dağları’nın doruklarında uçak parçaları arasına dağılmış cesetleri yiyerek hayatta kalmayı başaran…
TEORİ

Troçki ve Troçkizm

Michel Lequenne Marksist teorisyen, 1905’te Petersburg Sovyeti Başkanı, ilk muzaffer proleter devrimin ikinci adamı, gizli diplomasiyi reddeden devlet adamı, müthiş Kızıl Orduyu yoktan var eden komutan, parıltılı yazar (ve bu sıfatı hak eden ilk Marksist edebiyat eleştirmeni), sonrasında tekrar dünya güçlerinin tamamına, o dönemde akıntıya karşı, neredeyse tek…
Read more