Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

54 posts
TEORİ

Avrupa’da demokrasi mi?

Michael Löwy İlk Rus Devrimi yenilgiye uğradıktan sonra, 1906’da, Rusya’daki burjuva demokrasisi hakkında yazılmış bir metinden alıntıyla başlayalım: ‟Rusya’ya girdiği şekliyle veya ABD’de yerleşmiş biçimiyle günümüz kapitalizmine, demokrasi kavramıyla ve hatta özgürlükle herhangi bir akrabalık atfedilmesi tamamiyle gülünçtür. Aksine, doğru olan, uzun…
Read more
TEORİ

Arap devrimleri ya da devrimi “devrim” yapan nedir?

Foti Benlisoy Arap coğrafyasında yaşanmakta olan alt üst oluşların nasıl adlandırılması gerektiğiyle ilgili hararetli bir tartışma almış başını gidiyor. Dünya düzeyinde radikal solda, bilhassa Tunus ve Mısır örnekleri için, “devrim”…
TEORİ

Cehennemin Ebediyeti ve Devrimci Melankoli

 U. Uraz AYDIN  Otoriter ve popülist, milliyetçi ve muhafazakar bir partinin verilen oyların yüzde ellisini elde ederek üçüncü kez iktidara geldiği, neoliberal güvenlik devletinin inşasının tüm hızıyla sürdüğü, Kürt halkının onurlu bir barış ve…
TEORİ

Antimilitarizm sivilleşmeden ibaret midir?

Foti Benlisoy Antimilitarizm Türkiye’de sosyalist hareketin programatik zemininin merkezi bir öğesi, karakteristik bir rengi hiç olmadı. Antimilitarist bir sosyalizm perspektifi, zaman zaman dillendirilmiş olsa da, çok ciddiye alınan, uygulanabilir bir politik hat olarak tasavvur edilmedi. Sosyalist hareket antimilitarizmi gündemine taşıdığında da onu hayli daraltılmış bir…
Read more
TEORİ

Marksizm ve Din

Ecehan Balta Bu yazının yazılması ihtiyacı, son dönemde Türkiye’de (Küresel BAK örneğinde) ve başka ülkelerde (mesela İngiltere Respect örneğinde) sosyalistlerle İslami hareket arasında “gelişen” ittifakı anlama ihtiyacı ile eşzamanlı olarak…
TEORİ

1500 Vuruşta Kapitalizm

Michel Husson Kapitalizm bir toplumsal örgütlenme tarzıdır. O halde kapitalizm kendisinden önce de var olan paranın, bankaların veya piyasaların varlığıyla tanımlanmaz. Sermaye bir toplumsal ilişkidir: üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar…
TEORİ

Marx’ın Sahipsiz Mirası: Marx’ın Mirası Sahiplerini Arıyor

U. Uraz AYDIN “Marx’sız bir gelecek olamaz” diyordu Jacques Derrida. Onun yanında, ona karşı, onun ötesinde olunabilir, ama “onsuz asla”. Geçtiğimiz yıl, uzun hastalık yıllarının ardından yitirdiğimiz Daniel Bensaïd de ne kendi hayatını ne de geleceği Marx’sız tahayyül edebilenlerdendi. Fransız 1968’inin öğrenci liderlerinden, Devrimci Komünist Birliğin…
Read more
BENSAÏDTEORİ

21. Yüzyılda Leninizm

Daniel Bensaid – Lenin Marksist düşünceye emperyalizm, milli sorunlar, devrimci strateji ve sosyalist demokrasi adına önemli katkılarda bulundu. Fakat örgütler kendilerini “Leninist” olarak adlandırdıklarında genellikle örgütsel biçimleri…
BENSAÏDTEORİ

Komünizmin Güçleri

Daniel Bensaid – “Toplumsal reformun kıtada gösterdiği ilerlemeler” üzerine 1843 tarihli bir makalede (yirmi yaşını daha yeni doldurmuş) genç Engels komünizmi “modern uygarlığın genel koşullarından kaçınılmaz olarak çıkarılması gereken…
TEORİ

Marksistlerin, dün ve bugün, din konusundaki tutumları üzerine

Gilbert Achcar 1. Klasik marksizmin din konusundaki teorik («felsefi») tutumu, daha genç Marx’ın Hegel’in hukuk felsefesinin eleştirisi üzerine (1843-1844) adlı eserinin Giriş’inde rüşeym halinde bulduğumuz üç tamamlayıcı boyutu içerir: – öncelikle dinin, bir yabancılaşma unsuru olarak, eleştirisi. İnsanlık, tanrıya kendisine hiçbir şey borçlu…
Read more