Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

54 posts
TEORİ

Marksistler ve Yahudi Sorunu

Ernest Mandel Enzo Traverso’nun Marksistler ve Yahudi Sorunu, her bakımdan fevkalade bir kitap. Söz konusu “Yahudi meselesi”, son 2 500 yıllık tarihin büyük gizemlerinden birini teşkil ediyor. Yahudilerin, diaspora’da, yani kendilerine ait bir toprak olmadan, ayrı bir etnik bütün olarak varlıklarını sürdürmelerini nasıl açıklayabiliriz? Aynı dönemde…
Read more
TEORİ

İdris Küçükömer Yaşıyor mu hâlâ?

Masis Kürkçügil İdris Küçükömer’in 14-17 Ekim 1968 tarihlerinde Akşam gazetesinde yayınlanan dizi makalesi, yine aynı yıl içinde “Osmanlılarda Kapitalist Düzene Geçilememesi ve Bürokratlar ile Ortanın Solunun Gelişimi” başlıklı, Akşam’daki…
TEORİ

Walter Benjamin ve Lev Troçki

Enzo Traverso 1940 yılında 20. yüzyıl Marksist kültürünün ve düşüncesinin iki önemli figürü, birkaç hafta aralıkla ölümü bulmuşlardı. Lev Troçki ve Walter Benjamin. Birisi Meksika’daki sürgünde Stalinist bir ajanın buz baltasının darbeleri altında ölmüş; diğeri Fransa-İspanya sınırındaki Port Bou’da -1933’ten ber i sürgünde yaşadığı…
Read more
TEORİ

Entelektüeller ve Antifaşizm: Eleştirel Bir Tarihselleştirme

Enzo Traverso Günümüzde paradoksal ve sarsıcı bir fenomenle karşı karşıyayız: Avrupa’da (Fransa’dan İtalya’ya, Belçika’dan Avusturya’ya) faşizmden esinlenen siyasal hareketlerin yükselişine eşlik eden ve entelektüel çevrelerde gelişen ve bütün…
TEORİ

Yüzyıl Biterken Dördüncü Enternasyonal’in Durumu

Paul Le Blanc Dördüncü Enternasyonal dünya çapında devrimci sosyalist bir örgüttür-bugün dünyada türünün tek örneğidir. 1930’lar boyunca devrimciler arasında uluslararası çapta bir hazırlık ve çalışma döneminin ardından, 1938’de…
TEORİ

Sürekli Devrim Teorisi

Pierre Frank Leon Troçki’nin geliştirdiği sürekli devrim teorisi, lV. Enternasyonal için, devrimci Marksizmin çağımızdaki en büyük kazanımıdır. Temel belgelerinin tümünde mevcut olup, programının ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sürekli devrim teorisi, henüz insanlığın ezici çoğunluğunu barındıran sömürge ve yarı sömürge ülkelerde yaşayanların…
Read more
TEORİ

Mali Kriz mi Yoksa Bir Bölüşüm Krizi mi?

Özlem Onaran Küresel krizin yeni bir evresi içerisinde bulunuyoruz. Bu yeni evre krizin maliyetlerini bölüştürme mücadelesiyle belirginleşiyor. Bu kriz 1980’ler sonrasından bu yana küresel ölçekte artan sömürü ve eşitsizliğin bir ürünü olmuştur.
TEORİ

Marksistler ve Ulusal Sorun

Michael Löwy – Bu yazının amacı, ulusal sorun üzerine klasik Marksist tartışmanın anahtar nitelikteki birtakım teorik ve yöntem­sel yönlerini biraraya getirmektir. Çıkış noktasını Marx ile Engels’in yazılarında tam anlamıyla…
TEORİ

Şiddet ve Kolaycılık

Foti Benlisoy – Türkiye sosyalist hareketinin şiddet ile hep sorunlu bir ilişkisi olduğunu söylemek malumu ilan etmek olur herhalde. Öykü biliniyor: 1968 eylemlerinin baskı ile karşılanması ve 12 Mart rejimi ile birlikte bazı öğrenci grupları kır ya da kent gerillası oluşturmaya yönelir. Aslında pek çok batı ülkesinde de 1968’in hızının kesilmesiyle birlikte…
Read more