Tekrar yayındayız..

Browsing category

TEORİ

54 posts
TEORİ

Rosa Luxemburg’un Yaşamı ve Düşüncesinde Devrimci Demokrasi

Paul Le Blanc Rosa Luxemburg’un yaşamı ve düşüncesi, insan deneyimine ışık tutmuş ve daha iyi bir yaşam için mücadele veren insanlara esin kaynağı olmuştur. Belirli temel konulardaki düşünceleri ve eğilimleri onu, Kautsky, Lenin veya Trokçi gibi Marksist geleneğin önemli düşünürleri arasında ileri bir noktaya yerleştirmiştir. Bence bu, onun doğal dünyadan…
Read more
TEORİ

Strateji ve Tarih Birbirinden Ayrılamaz

Daniel Bensaid Akademisyen ve devrimci militan Daniel Bensaid, 2006 yılının Kasım ayında İstanbul’daydı. Bensaid ile İstanbul’da bulunduğu sırada Gelecek dergisi için gerçekleştirdiğimiz söyleşinin bir bölümünü aktarıyoruz.  1995’ten beri Fransa’da ve bütün dünyada yaygınlaşan, toplumsal tekabüliyeti artan kapitalist küreselleşme karşıtı…
Read more
TEORİ

Siyasette Boşluk ve “Yeni Kitlesel Sol Parti”

Foti Benlisoy – ÖDP’den ayrılan ve ÖSH adını alan grubun kimi başka çevrelerle yeni bir sol parti kurmaya giriştiği bir sır değil. Bu yeni parti girişimiyle ilgili tartışılması gereken bir dizi sorun alanı mevcut elbette; ancak bu yazıda bunların birçoğunu ele almak mümkün değil. Okumakta olduğunuz yazının hedefi daha çok bu girişimin temel sayılabilecek…
Read more
TEORİ

Kemalizm, Sosyalizm ve Aşamacılık

Foti Benlisoy 10 Kasım, sosyalist hareketin değişik kesimlerine yakın internet sayfalarında Mustafa Kemal konulu bir dizi değerlendirmenin yayımlanmasına vesile oldu. Mustafa Kemal’in, ‘burjuva’ ön ekiyle de olsa ne kadar büyük bir devrimci olduğu ya da…
TEORİ

“Geçiş Süreci” Aşamacılık ve Siyasetin Normalleşmesi

Foti Benlisoy “Solun ezberinin bozulduğu” zamanımızda belli ki çok sevilen bir belirleme, yerli yersiz tekrar ediliyor. Kastedilen “ezberin” ne olduğu hususu ise belirsiz. Herkes başkasını dogmatik/muhafazakâr, kendisini de yenilikçi ve “ezber bozucu” addettiğinden olacak ezberin ne olduğu konusunda rivayet muhtelif. Hoş, hafıza-i beşerin nisyan ile malul olmakla…
Read more